Riječ zvuči stvarno dobro, onako američki, čvrsto. U biti najbolje bi je preveli s „našom“ riječi- reklama.

Isto im je praiskonsko porijeklo: reklamare znači vikari, na latinskom, a advert znači skretati pažnju.

Ne volimo koristiti riječ reklama/ono „svaki cigo svoga konja hvali“/, ali ipak je to sve nekako isto. Imaš nešto i želiš to prodati, ili treba mi nešto, gdje i zašto da to kupim?

21. smo stoljeće i sada svuda oko nas „leže“ alati koji nam pomažu u advertisementu/reklamiranju.

Ne trebamo vikati. Postoje virtualne zamjene za našu viku.