B2B je skraćenica pojma Business-to-business (eng.).Hvala bogu nema veze s onom nekadašnjom kraticom K&K! Da ima to bi značilo Beč2Budimpešta! Kao nekada kada smo bili samo dio carstva/ne EU carstva nego AU carstva/!

Novo je doba, nove su tehnologije,nove mogućnosti zarade, novi pristup marketingu!

Tako i B2B označava vrstu elektroničkog poslovanja ,razmjeni roba, servisa i usluga između organizacija. Pojam B2B internetskog saveza obilježava formalni kooperativni odnos dvije ili više organizacija koje dijele resurse (informacije, dobra, usluge ili investicije).

B2B povezuje sve sudionike u poslovnom procesu koji prethode krajnjim korisnicima (dobavljači, posrednici, distributeri, itd.).

B2B elektroničku trgovinu obilježavaju:

  • Katalozi: najbolje odgovaraju tržištima gdje je ponuda i potražnja visoko fragmentirana; cijene su obično fiksne
  • Aukcije: trguje se viškovima inventara, korištenom kapitalnom opremom, robom s popustom, pokvarljivim proizvodima, itd.; cijene su dinamične
  • Burza: trguje se prirodnim plinom, strujom, telekomunikacijskim kapacitetima, itd.; cijene se daju u stvarnom vremenu; trguje se anonimno
  • Zajednice: spajaju potencijalne kupce i prodavače, kao profesionalce sa zajedničkim interesima preko Web site-a koji pokriva specifične sadržaje industrije i aspekte zajednice

I zato što je više B2B, manje je šanse da vam se dogodi: B or not toB!