engl. direct marketing, njem. das direkte Marketing, das unmittelbare Marketing,ne treba miješati sa boksačkim DIREKT MRAKETINGOM /“popiješ“ direkt i padne ti mrak na oči/)!

Doduše, poželjni efekat trebao bi biti isti.Direktni kontakt sa „žrtvom“/potencijalni kupac/, udarna, „mrak“ ponuda/ tarifa/, od koje će kupac odmah„pasti“ i predati se!

U pravom DIREKTNOM MARKETINGU metode su ipak sofisticiranije. Ipak se je on razvio pod velikim utjecajem i usporednim razvojem informatike. Nalazimo ga i pod nazivom telemarketing, što je zapravo jedan od načina njegova djelovanja preko telefona, a ne marketing za one koji ne “skuže“ o čemu se u reklami radi radi, pa gledaju u nju kao „tele u šarena vrata“.

Strategije reklamnih kampanji često koriste ovu „boksačku“ metodu kada se procijeni kako je, umjesto neke posebne promocije proizvoda, učinkovitije navući „rukavice“ i izaći na „megdan“ ,koji nije viralni nego je direktan, onako „oči u oči“!

DIREKTNI MARKETING one starije možda podsjeća na DIREKTIVA MARKETING, kada je sve nekako izgledalo jednoumnije/jednostavnije. Danas vidimo da rezultati takvog marketinga nisu bili nešto uspješni, pa je svakako bolje držati se DIREKTNOG MARKETINGA kakvog danas poznajemo.