Uzmete najbolje sastojke: dobru strategiju marketinga i izmješate ju sa proizvodom,cijenom,promocijom i distribucijom.

Na engleskom ti su sastojci poznati kao 4P/Product, Price,Promotion,Placement/ ! neki stručnjaci za mixanje ubacuju u sve to još 3 P,/ People,Process, Physical enviroment/!

Tolikoj koncentraciji riječi na „P“ stvarno je teško odbiti!

Dobro tako izmixani sastojci nude vam se na pladnju. Konzumacija će vam biti vrlo ugodna. Trebate samo paziti da se ne „navučete“. Sastojci naime izazivaju ovisnost!

Najbolji je MARKETING MIX onaj koji se koristi-sezonskim sastojcima, što bi rekle domaćice, ili marketinškim žargonom, od sastojaka koji su trenutno na medijskoj tržnici-in.

Medij je poruka, rekao je davno Marshall/ne onaj, koji je vjerojatno smatrao kako je kurir-poruka, nego onaj:McLuhan/ i mi marketinški stratezi to uvažavamo i pazimo šta stavljamo na koje nosače zvuka, nosače slika, nosače plakata, nosače na mrežama…

Nosimo se s time prilično dobro.