Telemarketing je dokaz da fiksna telefonija još ima smisao postojanja.

U eri svih mogućih novih gadgeta skoro pa da je nezamislivo da jedan tako povijesni uređaj, star preko 100 godina, još ima svoje mjesto u marketingu.

Što bi rekli marketinški stručnjaci i brand manageri, te PR stratezi iz Levisa:“Quality never goes out of style!“

Kako je to moguće? Jednostavno je objašnjenje. Radi se o direktnoj komunikaciji. Kao što komuniciramo s prijateljima, rodbinom.

Ta komunikacija ulijeva-povjerenje, pa dvosmjerna personalizirana komunikacija sa potencijalnim klijentima, često nadmašuje sve ostale oblike marketinga jer omogućava trenutno dostupnu povratnu informaciju.

Kao jedan od glavnih instrumenata direktnog marketinga, telemarketing je postao važan a ponekad i dominantan alat u prodaji, promociji ili unapređenju odnosa sa klijentima.

Telemarketing je u jednom svojem dijelu evaluirano u poseban oblik prodaje – takozvani telesales ili prodaju putem telefona, visoko popularnu kod managementa jer smanjuje troškove za ostale oblike marketinga i prodaje, a u nekim situacijama koristi se i kao jedini oblik promidžbe.

Svi imamo iskustvo s telesalesom. Dođete kući prepune glave svakodnevnih briga i praznog tekućeg, kada vas nakon što dignete slušalicu fiksnog telefona, ljubazni ženski glas pokuša uvjeriti kako je pupravo za vas ima rješenje svih problema i to na više rata!